Sibirlerk-tømmer

Sibirlerk-tømmer

Det selges sibirlerk-tømmer i henhold til den russiske standard Gost 22298-76 I-II+III.

Diameter (cm): 18÷30, 32÷60

Lengde (m): 4,0 / 6,0.